Rosenlöfs Tryckerimuseum

Strax väster om Sandviken (10km) finns orten Kungsgården där Rosenlöfs Tryckerimuseum är beläget. Här finns maskiner, kontor, bokbinderi och annat som speglar tryckeriet historia från 1874 och framåt. Däremot är det främst 20-talet och 30-talet som är representerat vilket beror på att det verkligen var Rosenlöfs Tryckeris storhetstid. Under den tiden var ca 20 personer anställda här.

Antalet anställda minskade sedan med tiden och år 1974 var sista året som företaget erbjöd sina tryckeritjänster i större utsträckning. När företaget la ner sin verksamhet köptes fastigheten upp av kommunen och har sedan 1983 varit ett museum som på ett exemplariskt sätt speglar lokal- och nationell textilhistoria. Däremot går det fortfarande att få trycksaker gjorda i just detta tryckeri. Detta eftersom enstaka specialbeställningar genomförs.

Det som är unikt med just detta tryckeri är att man inte förändrat tryckeriet nämnvärt sedan just dess glansdagar på 30-talet. Detta varken gällande inredning eller maskiner. Därmed blir det ett unikt museum som verkligen visar besökarena hur det var på denna tid. En känsla av att ”tiden stått stilla” är tydlig eller, som det även beskrivs i tursistinformationen att det upplevs, som att personalen har gått hem en fredag för att sedan inte komma tillbaka. Att företaget inte hängde med i den tekniska utvecklingen tillräckligt mycket ses även som orsak till att de blev tvungna att lägga ner sin verksamhet. Redan i slutet av 60-talet visade företaget röda siffror och även om man då började uppdatera sina maskiner så var det för sent. De låg helt enkelt för långt bakom sina konkurrenter och nedläggningen blev ett faktum. Men tack vare att de hade den konservativa synen har möjligheten funnits att bevara och visa intresserade en lång textilhistoria – något som inte hade varit lika möjligt om de uppdaterat och moderniserat sin verksamhet.

Den som har ett vidare intresse kring just Rosenlöfs Tryckeri kan även besöka Länsmuseet Gävleborg som presenterar en hel del kring detta företag. Länsmuseet ligger i Gävle vilket är 20km från Sandviken.